KYLLÄ elinluovutukselle

Sairaus, jonka ainoa hoitomuoto on elinsiirto, voi koskettaa ketä tahansa. Suomessa lähes 400 ihmistä odottaa elinsiirtoa. Siirrettävistä elimis­tä on jatkuva pula. Joka vuosi elinsiirtoa odottavista 5–10 prosenttia kuolee, koska sopivaa siirrännäistä ei saatu ajoissa.

Suomessa on voimassa ns. oletettu suostumus. Lain mukaan aivokuolleen henkilön elimiä ja kudoksia voidaan käyttää toisen ihmisen hyväksi, jos hän ei ole sitä eläessään vastustanut. Vainajan mielipide on pyrittävä selvittämään. Jos mahdollisella elinluovuttajalla ei ole elinluovutuskorttia, kysytään tietoja mielipiteestä hänen omaisiltaan. Omainen ei voi kieltää elinten luovutusta omaan tahtoonsa vedoten.

Elinluovutuskortti on edelleen paras tapa varmistaa oman tahtonsa toteutuminen. Se kertoo tahdon selkeästi myös läheisille. Elinluovutuskortin voi tilata ilmaiseksi postissa. Elinluovutuskortin voi täyttää ja tallentaa älypuhelimeen lataamalla ilmaisen Elinluovutus-mobiilisovelluksen. Sen avulla voi tiedon omasta tahdostaan lähettää helposti läheisilleen. Sovelluksella voi myös jakaa tiedon sosiaaliseen mediaan ja kehottaa kavereitakin sanomaan KYLLÄ elinluovutukselle.

Suomessa tehdään munuaisen-, maksan-, sydämen-, keuhkon-, sydän-keuhkon, haiman- ja ohutsuolensiirtoja. Elinsiirtoleikkaukset on keskitetty valtakunnallisesti Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan Helsinkiin. Munuaisia on siirretty Suomessa vuodesta 1964 alkaen, maksoja vuodesta 1982, sydämiä vuodesta 1985, keuhkoja vuodesta 1990 ja sydänkeuhkoja vuodesta 1988. Ensimmäinen suolensiirto tehtiin vuonna 2009 ja ensimmäinen yhdistetty haiman- ja munuaisensiirto vuonna 2010.

Suomessa tehtiin vuonna 2015 ennätysmäiset 391 elinsiirtoa. Edellinen vuosiennätys 355 siirtoa on vuodelta 2014. Kaikkiaan Suomessa on tehty jo lähes 9000 elinsiirtoa. Eniten vuonna 2015 tehtiin munuaisensiirtoja 245. Näistä elävältä luovuttajalta tehtyjä siirtoja oli 15. Maksansiirtoja oli 77. Sydänsiirtoja tehtiin 25, keuhkonsiirtoja 24, haimansiirtoja 17 ja ohutsuolensiirtoja 17. Lapsille tehtiin 21 elinsiirtoa.

Elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa mukana ovat Munuais- ja maksaliitto, Hengitysliitto, Näkövammaisten liitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Sydänliitto ja Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry. Mukana ovat myös SPR Veripalvelu ja Regea kudospankki ja solukeskus sekä elinsiirtolääkäreitä. Toiminnasta vastaa Munuais- ja maksaliitto. Toiminnan rahoittaa RAY.

Toiminnan tavoitteena on lisätä elinluovutuksia ja elinsiirtoja sekä kudosluovutuksia Suomessa. Toiminta edistää elinluovutuskorttien tunnettavuutta, jakaa asiallista tietoa elinluovutuksista ja elinsiirroista sekä kudosluovutuksista ja niiden merkityksestä, aktivoi kansalaiskeskustelua elinluovutustahdosta sekä pyrkii vaikuttamaan siirtoelinten saatavuuden parantamiseen.

Lisätietoja: www.kyllaelinluovutukselle.fi