Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen potilas- ja kansalaisjärjestö. Liitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.

Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja aluetoimistot Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Liiton 19 jäsenyhdistyksessä on 6000 jäsentä. Jäsenenä on munuais- ja maksasairauksiin sairastuneita läheisineen, terveydenhuollon ammattilaisia ja muita asiasta kiinnostuneita. Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.

Munuais- ja maksasairaudet koskettavat tavalla tai toisella kymmeniä tuhansia suomalaisia. Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta sairastuneilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon, kuntoutukseen, elinsiirtoon ja sosiaaliseen osallistumiseen. Liitto edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa.

Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liiton viestintä edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, tekee näkyväksi munuais- ja maksasairauksia ja vähentää sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Liitto järjestää vuosittain yli 20 sopeutumisvalmennuskurssia eri ikäisille ja sairauden eri vaiheessa oleville. Liitosta saa myös ohjausta ja neuvontaa sairastuneiden sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.

Liitto välittää vertaistukea ja antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vertaistuki on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista. Se auttaa munuais- ja maksasairaita, elinsiirron saaneita ja heidän perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa.

Perhetoiminta tukee sairastuneiden lasten perheiden arkea. Liiton kautta voi saada hoitoapua elinsiirtoa odottaville lapsiperheille. Liitto järjestää omaa toimintaa myös nuorille ja nuorille aikuisille.

Keskustoimisto palvelee arkipäivisin 9.30–15.00.

Puhelin +358 50 3415 966, puhelinpalveluaika klo 10–14