Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry

Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - SYKE ry on perustettu vuonna 1990 toimimaan sydän-, keuhko- sekä sydänkeuhkosiirrokkaiden sekä heidän läheistensä yhdyssiteenä ja etujärjestönä. Jäsenmäärä syksyllä 2014 on lähes 600, josta puolet elinsiirrokkaita.

Sydänliiton valtakunnallisena jäsenjärjestönä sydänyhteisön sisällä luontevat kumppanit ovatKarpatiat sekä Sydänlapset ja -aikuiset. Samaten yhteistyö Hengitysliiton kanssa on jo vakiintunutta.

Elinsiirtotoiminnassa ja edunvalvonnassa yhteistyö Munuais- ja maksaliiton kanssa on hyödyllistä ja tuloksellista. SYKE on Lahja elämälle -hankkeessa aktiivisesti vaikuttamassa elinluovutusten lisäämiseksi maassamme.

Potilasyhdistys siirrokkaiden ja heidän läheistensä tukena

SYKE ry järjestää potilasjäsenilleen ja heidän läheisilleen sopeutumisvalmennus-, vertaistuki- ja kuntoutuskursseja. Niiden rahoitus saadaan Kansaneläkelaitokselta ja Raha-automaattiyhdistykseltä.

Edunvalvontatyö on keskeisellä sijalla yhdistyksen toiminnassa. Yhdistys pyrkii lisäämään elinsiirtojen tunnettavuutta vakiintuneena hoitomuotona.
Elinsiirtojen edellytys on riittävä elinluovutusten määrä.Yhdistys toimii aktiivisesti Lahja elämälle-kampanjassa, joka tiedottaa elinsiirroista ja -luovutuksista sekä elinluovutuskortista (www.lahjaelamalle.net).

Yhdistys järjestää myös vuosittain valtakunnallisia ja alueellisia jäsentapaamisia, joissa asiaohjelman ja virkistäytymisen ohessa on tilaisuus tavata tuttuja, vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia sekä siten antaa ja saada uusia virikkeitä ja ajatuksia. Jäsentapaamisten yhteydessä järjestetään mm. asiantuntijaluentoja sekä mm. teatteri- ja konserttikäyntejä.

Merkittävä asema yhdistyksen toiminnassa on terveys- ja kuntoliikunnan tukeminen. Myös elinsiirtoväen kilpaurheilutapahtumiin osallistutaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. SYKE ry on jäsenyhdistyksenä mukana vuoden 2010 alussa aloittaneessa valtakunnallisessa Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry järjestössä .

Tuetun lomatoiminnan avulla jäsenille tarjotaan mahdollisuus todella edulliseen rentoutumiseen ja virkistäytymiseen.

Yhteystiedot

Oltermannintie 8, FIN-00620 Helsinki
Toimisto avoinna arkisin klo 9-13
Puh. 09-752 752 40, 040-502 2905
Fax: 09-752 752 62
syke(at)syke-elinsiirrot.fi